Om Saga

En modern lösning på mänskliga utmaningar

Ett unikt koncept

Saga Feedback utvecklar organisationer, team och individer genom effektiv feedback. Med sitt unika koncept med praktisk handbok och genomtänkta illustrationer bidrar Saga till att människor utvecklas och synliggörs. Med det har du möjlighet att skapa en gedigen kandidat- och medarbetarupplevelse. Faktum är att Saga passar lika bra i mötet mellan medarbetare, chef som lärare och elev. Varhelst feedback ges fungerar konceptet utmärkt och förstärker den återkoppling som ges vilket gör att den blir mer lärande och hållbar. Kontakta oss om du vill skapa ett mer öppet och tillitsfullt möte och med det öka ert varumärkes värde, eller ditt eget värde som ledare för den delen.

Saga kan hjälpa dig med

Användningsområden

Grupputveckling

Med Saga kan du som chef, HR eller som konsult aktivt arbeta med att stärka ett team genom feedback. Att som grupp öka tillit och öppenhet med hjälp av Saga skapar ett möte där alla kan förstå varandra bättre. Genom Saga kan vi se nya egenskaper hos varandra eller bättre förstå hur vi ska ta vara på varandras fördelar. Det finns en mängd övningar där Saga bidrar stort till att mötet blir långt bättre än med bara ord. En av de viktigaste uppgifterna för en chef och HR är att få team att fungera bra ihop och skapa tillit till varandra som gör att alla kan må bra och prestera på topp.

Rekryteringsintervjuer

Saga bidrar här till en unik kandidatupplevelse genom att ge återkoppling på ett kreativt sätt. Genom att utlova feedback till kandidaten utmanar du dig själv att verkligen stå på tå och ha fokus på kandidaten. Här har du möjlighet att stämma av med kandidaten om hur du har uppfattat kandidaten och med det synliggörs kandidaten tydligt och på ett kreativt sätt. Kandidatupplevelsen blir med Saga något utöver det vanliga och kandidaten får en än mer positiv upplevelse av er verksamhet. Med andra ord ökar ert varumärkes värde på arbetsmarknaden.

skola

Saga fungerar utmärkt i skolmiljön där feedback bör spela en större roll än vad den gör idag. Oavsett vilken nivå man verkar ifrån så kan Saga öka samspelet i dialogen och med det öppna upp möten. Feedback är avgörande för att både lärare och elev ska förstå hur de kan utvecklas. Saga kan bidra i interaktionen mellan lärare och elev genom kreativ feedback för ett hållbart lärande. Dessutom kan Saga bidra i olika former av utbildningar där reflektion och återkoppling kan spela en avgörande roll för utbildningens effekt.

Utbildningsprogram

I många utbildningar med fokus på personlig utveckling och ledarskapet, lämpar sig Saga Feedback synnerligen bra. Då det handlar om att förstå sig själv bättre och hur andra kan uppfatta en kan Saga Feedback bidra genom effektiv dialog och feedback mellan deltagare. En annan stor del i konceptet är självreflektion där Sagas illustrationer skapar möjlighet till att på djupet fundera över sig själv och sitt beteende. Det handlar främst om ledarskapsutbildningar på alla nivåer men Saga Feedback kan också göra stor skillnad på formella utbildningar som beteendevetenskaplig, rektors- och polisutbildning. Som utbildare kan du göra stor skillnad med hjälp av Saga Feedback.

Utvecklingssamtal

Oavsett om utvecklingssamtalet sker en eller flera gånger per år, mer eller mindre strukturerat står det dock helt klart att det är en viktig avstämning. Att som chef kunna ge effektiv återkoppling på prestation och beteende är avgörande för medarbetarens välbefinnande och möjlighet till att utvecklas. Saga kan bidra genom att öppna upp i mötet för djupare reflektioner hos medarbetaren samt bidra till att göra det enklare för chefen att ge återkoppling. Då feedback som ges med Saga blir mer hållbar och stannar kvar längre ökar möjligheten till positiv förändring där glada medarbetare kan och vill prestera.

Coaching

Att få coacha en annan individ till något nytt fantastiskt är berikande för alla inblandade. Att göra det med hjälp av Saga möjliggör djupare reflektioner mot en ny framtid. Detta oavsett om det är mot en ny karriär, bättre prestationer eller nya insikter. Att få bistå någon denna resa och låsa upp tankar med hjälp av Saga, kan vara helt magisk. Med Saga blir resan dit långt mer kreativ och effektiv. Det finns många former av coaching och Saga fungerar lika bra oavsett. Det är likaså med liknande former som handledning, mentorskap och konsultationer.

förändring

För att kunna genomföra en förändring och samtidigt ha med alla berörda på resan kan ibland vara utmanande och kräver tålmodigt arbete. Att då kunna använda ett kreativt verktyg som Saga öppnar upp för bättre dialog. Saga förenklar möten där vi kan prata om våra olika perspektiv och om hur vi ser på saker. Ofta är det så att vi inte byter bilder med varandra och med det uppstår förvirring och problem. Saga kan med det bidra till att identifiera viktiga områden som måste hanteras annorlunda för förändringen och de berördas bästa.

vår logotyp

Vi hoppas du gillar vår logotyp, själva är vi mycket stolta över den. Vi gillar hur den ser ut och hur ögat drar till sig uppmärksamheten. Dessutom har den en tydlig koppling till Saga som verktyg där varje del har en betydelse för oss och vårt koncept.

Saga som namn kommer ifrån den fornnordiska mytologin där Saga var en asynja (gudinna). Vi brukar säga Saga – hon som ser, hon som berättar. Här plockar vi isär vår logotyp och beskriver de olika delarna och vilken koppling de har till Saga Feedback som koncept.

Saga är berättelsen och historiens gudinna från den fornnordiska mytologin. Saga Feedback handlar ju om att berätta sin historia eller sin version vilket passar väl till verktyget och dess syfte och hur det används.

I den fornnodiska mytologin har också Saga en förmåga att se in i framtiden, lite av en sierska. Att kunna observera är också en viktig del i själva konceptet kring Saga Feedback. Saga - hon ser!

Saga Feedback bidrar till utvecklande möten med individen i fokus. Skölden symboliserar vår integritet och det krävs respekt och ödmjukhet för att öppna upp. Tillit och öppenhet är viktiga delar för Saga Feedback.

Som en krona på verket tyckte vi att vår logotyp behövde en krona. I den fornnodiska mytologin är ju ändå Saga en gudinna. Vi vill lyfta fram vår gudinna Saga på bästa sätt och Saga var en mycket stark asynja så kronan är motiverad tycker vi.

Själva namnet valdes med omsorg och dess mytologiska bakgrund passar konceptets ambition. Saga - hon som ser hon som berättar, är just vad som sker i mötet mellan människor. Att se och berätta och med det öppna upp och skapa tillit.

Konceptet är väl testat i praktisk miljö med fokus på att ge just återkoppling. Därmed fick också feedback vara med i vår logo. Det är genom vår interaktion med vår omgivning som vi utvecklas. Ännu bättre utvecklas vi om vi får och ger positiv samt utvecklande feedback.

Historien bakom Saga Feedback

Saga Feedback utvecklades av Stefan Magnusson 2018. Konceptet har testats fram under många år i olika situationer så som grupputveckling, utvecklingssamtal och konsultationer med mycket positiva effekter. Saga kom till i en ständig strävan att tänka nytt och hitta ett bättre sätt att skapa en kandidatupplevelse samt att kunna ge feedback på ett mer hållbart sätt.

Saga som verktyg kan och bör användas helt integrerat i de vardagliga arbetsuppgifter som HR, ledare och coacher eller liknande har naturligt inom sitt ansvarsområde. Genom detta förhållningssätt har Saga introducerats i helt nya situationer med högt värde.

Stefan Magnusson

Kreativ entreprenör med mångårig erfarenhet av personalvetenskapen både praktiskt och teoretiskt. Har bland annat studerat personalvetenskap vid Umeå universitet och verkat som HR-chef inom några av de mest framgångsrika globala industriföretagen.

Stor passion för innovationer och brinner för att se människor och organisationer utvecklas och må bra. Bygger idag unika konceptuella lösningar för talang- och organisationsutveckling som skapar stort värde.

Nyfiken eller fundersam?

Hör av dig så berättar vi mer

Vi är sociala

Men inte riktigt så sociala ännu.