Öka er lönsamhet genom en vass kandidat- och medarbetarupplevelse!

Saga hjälper dig och ditt team att utvecklas.

Effektivt

Genom att Saga bidrar till en mer öppen dialog och spirar till mer kreativitet blir vi också mer effektiva. Detta då vi lär känna varandra bättre och vi samarbetar bättre samt att vi vågar tänka nytt. Det är i mötet med vår omgivning som det sker och med effektiv feedback genom Saga presterar vi bättre. Saga har en avväpnande effekt och bidrar till ett unikt möte.

Utvecklande

Genom att använda Saga reflekterar vi mer och på så vis skapar vi möjligheter till djupare tankar som kan påverka vårt lärande positivt. Återkopplingen som ges med hjälp av Saga stannar kvar längre då verktyget bidrar till att vi kommer ihåg dialogen och återkopplingen bättre. Saga bidrar med det till en mer hållbar kompetens.

Kreativt

Saga Feedback är ett kreativt verktyg som bidrar till bättre dialog. Med Saga stimuleras samtliga användare till djupare reflektioner och ett mer kreativt tänkande. Saga triggar igång en större öppenhet bland individer och team vilket gör att förståelsen för varandras likheter och olikheter ökar.  

av alla anställda i Sverige upplever att de får för lite feedback
0 %
känner en ökad förmåga att uttrycka sig med Saga Feedback
0 %

Hur fungerar det?

Saga Feedback är utvecklat för att förstärka feedback och gör själva återkopplingen mer effektiv, kreativ och hållbar. Verktyget består av unika illustrationer som fångar egenskaper och situationer utifrån verksamheter och människors utmaningar. Varje illustration är noga genomtänkt med flera dimensioner av möjliga tolkningar.

Till detta medföljer praktiskt stöd för inspiration till att våga ge feedback i alla möjliga och omöjliga situationer. Vi anpassar upplägget utifrån kundens behov och utmaningar. Användningsområden är många för Saga Feedback som bidrar med många fördelar och positiva värden. Saga ger både stöd i användandet samtidigt som hon utmanar. Nya möjligheter dyker också upp genom användandet och användarens egen kompetens.

Vårt erbjudande

Saga Feedback - Hon som ser, hon som berättar

Vi erbjuder allt ifrån kundanpassade lösningar till färdiga paket.
Saga Feedback ger er förutsättningar, mod och förmåga att generera ett högre värde.

Vill du veta mer om våra erbjudanden?

Saga bidrar till

Att lyfta ditt team

Ett team som känner varandra väl och har byggt upp tillit mellan individer och gruppen som helhet presterar bättre. Saga möjliggör en effektiv resa i att lära känna varandra. Genom att använda Saga för att ge feedback och också beskriva sig själv på ett djupare plan inför övriga i gruppen stärker relationsbanden i gruppen. Grupper med hög tillit till varandra kan prestera bättre och med det bidrar du som chef till att lyfta ditt team till nya höjder.

Ökar reflektionsförmågan

Att kunna reflektera över situationer och sig själv likväl om sin omgivning gör att vi som individer bättre kan inta olika perspektiv på händelser och med det bättre värdera vilket nästa steg bör bli. För en ledare är reflektionsförmågan en viktig egenskap och Saga bjuder verkligen upp till dans här. Vi vet att en bild säger mer än tusen ord men vi ser sannolikt olika saker i en bild och där kommer reflektionen in och vi behöver sätta ord på det vi ser. Saga bidra genom att både stötta och utmana till djupare reflektioner. När man använder Saga kontinuerligt finns möjligheten att reflektionsförmågan ökar.

Hållbart lärande

Med bilder förstärker vi det som sägs. Det blir lättare att komma åt kunskap/information vi arkiverat hos oss själva genom att koppla ihop en bild till situationen. Vi tänker ofta i bilder och med det bidrar Saga genom sina bilder och förenklar för oss att komma ihåg och kunskapen/informationen stannar längre hos oss. Kunskapen kan med det bli mer hållbar genom att den stannar kvar längre hos oss och vi kan med det enklare bygga vidare på vår befintliga kompetens.

En unik kandidatupplevelse

I kampen om talangerna behövs en vass kandidatupplevelse och det bidrar Saga med. Idag är det förväntat att man kan söka ett jobb på mindre än en minut och att det är enkelt och intuitivt. Nu gäller det att syna hur vi kan göra skillnad i själva mötet med kandidat. Med Saga står du själv på tå och ger det bästa av dig själv och kandidaten går från intervjun med ny energi utifrån en mycket positiv upplevelse. Det är i mötet vi kan göra skillnad, Saga hjälper dig!

En positiv dialog

Saga bidrar stort i att skapa bra förutsättningar till en god dialog. Ibland kan man behöva ett enkelt och kreativt verktyg för att låsa upp dialogen. Saga kan användas i alla möjliga och omöjliga situationer och generera en tillitsfull dialog med stor öppenhet. Saga gör att mötet blir mindre laddat och hjälper samtliga parter att reflektera mer och öppna upp för djupare dialog.

Ökar prestationsförmågan

En viktig förutsättning för att vi alla ska kunna prestera är att vi känner oss trygga i vad som förväntas av oss. Om målsättningen är rimlig och upplevs meningsfull mår vi bättre och sannolikheten att vi presterar bättre ökar. Saga kan bidra genom att öka förståelsen mellan individer och exempelvis i utvecklingssamtalet bidra till att förstärka utvecklingsmål. Använder man sig av Saga i sina utvecklingssamtal blir dialogen bättre och parterna kommer lättare förstå varandra och målsättning framåt blir tydligare med hjälp av Saga.  

En gedigen medarbetarupplevelse

Vi vill alla att vår närmaste omgivning ska se oss och gärna uppmärksamma oss när vi gör skillnad. Genom att ge återkoppling med Saga i utvecklingssamtalet eller att ta med Saga in i teamet för att vässa just teamet, bidrar till att varje individ blir synliggjord på ett effektivt sätt. Det blir allt viktigare för organisationer att tänka utifrån hur dess medarbetare upplever sin vardag som anställd. Här kan Saga hjälpa både chefer och HR att mer effektivt och kreativt arbeta för att utveckla team och individer.

Nyfiken eller fundersam?

Hör av dig så berättar vi mer

Vi är sociala

Men inte riktigt så sociala ännu.